Home

Bevoegdheden

Klimaatneutraliteit, duurzaamheid en energiezorg in Huldenberg
Groen raadsleden houden de vinger aan de pols
mobiliteit op maat van iedereen met extra aandacht voor meest kwetsbare weggebruikers

Actueel

Het is een open deur intrappen. In Huldenberg moet er dringend een beleid inzake
verkeersveiligheid komen. Met lede ogen zien de bewoners toe hoe er in buurgemeenten
inspanningen worden gedaan om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen en om voetgangers en
fietsers meer veiligheid te bieden. In Ottenburg is net het omgekeerde aan de gang. Alle
wegversmallingen op...

Groot was de verontwaardiging toen in juli twee van de drie versmallingen op de Leuvensbaan tussen Sint-Agatha-Rode en het centrum van Ottenburg werden verwijderd.

Die dateren al van 1998, net als de versmallingen tussen Ottenburg-centrum en Waver. Bij de heraanleg van de almaar drukker wordende verbindingsweg van Sint-Agatha-...

In 2009 steunde de gemeenteraad het voorstel van de Groen fractie om om als postuum eerbetoon een straat te noemen naar Lily Boeykens.

Lily Boeykens...