Maatregelen Leuvensbaan zijn ontoereikend, voetgangers en fietsers zijn het slachtoffer

Het is een open deur intrappen. In Huldenberg moet er dringend een beleid inzake
verkeersveiligheid komen. Met lede ogen zien de bewoners toe hoe er in buurgemeenten
inspanningen worden gedaan om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen en om voetgangers en
fietsers meer veiligheid te bieden. In Ottenburg is net het omgekeerde aan de gang. Alle
wegversmallingen op de Leuvensebaan werden vorig jaar, tegen advies van de Verkeersraad en de
Dorpsraad in, verwijderd. Gevolg? De Ottenburgse dorpskom tot een snelweg omgetoverd.
In mei dit jaar werd er in de bebouwde kom tegen bijna 30% van de gecontroleerde voertuigen
proces-verbaal opgesteld! In de praktijk ligt dit getal hoger, aangezien bij de minste verstoring van
de meting bepaalde overtredingen niet worden verbaliseerd. Vorig jaar liepen bij een sporadische
controle van drie uren, een poos na het weghalen van de wegversmallingen, maar liefst 170
chauffeurs tegen de lamp. In 2014 reed slechts 3,75% te snel. Schepen van Mobiliteit Walter Craps
(CD&V) was verrast door deze hallucinante cijfers, maar wou niet ingrijpen.
Heeft men lessen getrokken uit de verkeerde beslissingen? Neen, is het antwoord. Op de
gemeenteraad van juni 2017 stond de problematiek van de Leuvensebaan (tussen de dorpskommen
van Sint-Agatha-Rode en Ottenburg) op de agenda. Met nieuwe politionele reglementen wil het
gemeentebestuur de onveiligheid en de te hoge snelheden wegwerken. Voorgesteld werd om drie
snelheden in te voeren: 70, 50 en 30 km/u.
Voor Groen is dit niet aanvaardbaar. Volgens het ‘Vademecum Fietsvoorzieningen Vlaanderen’ moet
een maximale snelheidsbeperking van 50 km/u of minder ingesteld worden indien er geen
vrijliggend fietspad is. Op sommige delen van de Leuvensebaan tussen de twee dorpskommen ligt
er geen fietspad, in andere delen is er een fietspad, een stukje in goede staat, maar een groot deel in
slechte staat. Voor Groen moeten de richtlijnen uit het vademecum worden gevolgd.
Bovendien zijn er van Sint-Agatha-Rode tot aan de grens met Waver te veel verschillende
snelheden. Dat is onduidelijk voor de bestuurders en draagt allerminst bij tot de veiligheid. Op ons
aandringen heeft het Schepencollege ingezien dat 70 km/u onveilig is. De maximumsnelheid is voor
het hele traject op de Leuvensebaan verlaagd naar 50 km/u, met zelfs een strook waar slechts 30
km/u mag worden gereden.
De Groen-fractie is tevreden met deze wijziging, doch het probleem van de te hoge snelheden wordt
niet verholpen. Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD) beloofde die in te tomen door
meer flitscontroles te doen. Dat blijken nu loze beloftes. De nieuwe politiezone Voer en Dijle voert
wekelijks in Groot-Huldenberg, slechts één controle uit. Zo werden er in 2017 op de Leuvensebaan
6 flitscontroles gedaan. In de Strobantstraat 4 controles, op de Wolfshaegen 8 controles, in de
Elzasstraat 1 controle, in de Florivalstraat 1 controle en in de Bosstraat ook 1 controle. Op vraag
van Groen om de flitscontroles zelf te organiseren wil de burgemeester niet ingaan. Het aantal
controles, of liever niet-controles, blijft zoals het is...
Groen dringt er op aan dat de weginfrastructuur op de Leuvensebaan wordt aangepakt. Dit
garandeert een betere leefbaarheid in het dorp en biedt voetgangers en fietsers meer veiligheid. Er
moeten snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen met verkeersplateaus en ernstige
wegversmallingen, om de automobilisten te verplichten de juiste snelheid te rijden. Zoals in andere
straten in Huldenberg vragen wij tevens dat er een doorlopende witte markering komt, over de
volledige lengte van de Leuvensebaan. Dit om onverantwoord en gevaarlijk inhalen te voorkomen.
Ten slotte moet er actie komen om de fietspaden conform de bestaande richtlijnen te maken.
Johan De Donder raadslid OVMW, Ugo Magnus gemeenteraadslid

Tags: 

Datum agenda: 

donderdag, juni 29, 2017