Autosnelweg in bebouwde kom

Groot was de verontwaardiging toen in juli twee van de drie versmallingen op de Leuvensbaan tussen Sint-Agatha-Rode en het centrum van Ottenburg werden verwijderd.

Die dateren al van 1998, net als de versmallingen tussen Ottenburg-centrum en Waver. Bij de heraanleg van de almaar drukker wordende verbindingsweg van Sint-Agatha-Rode naar Waver wilde de toenmalige meerderheid van liberalen en socialisten de verkeersveiligheid in de bebouwde kom van Ottenburg verhogen. Het doel was de juiste snelheid - 50 km/u - afdwingen en het altijd gevaarlijke inhalen onmogelijk maken. Die verkeerstechnische maatregelen hadden een gunstig effect.

Door de groei van de gemeentelijke basisschool De Letterboom en de komst van de farmaceutische multinational GlaxoSmithKline (GSK), met zo’n zesduizend werknemers, steeg de verkeersintensiteit de laatste vijftien jaar aanzienlijk. Richting Waver waren er maar liefst twaalf versmallingen, die bovendien kort na elkaar waren geplaatst. De verkeerssnelheid werd serieus afgeremd, maar door het de opeenvolging van die vele versmallingen, geraakte het verkeer gaandeweg in moeilijkheden. Files ’s ochtends en ’s avonds in beide richtingen riskeerden de nodige doorgang te belemmeren. Bovendien brachten de vele aanplantingen na verloop van tijd schade aan de voetpaden toe.

Op vraag van de Ottenburgse Dorpsraad en op advies van de Verkeersraad werden de versmallingen richting Waver verwijderd. Wel met de belofte dat er andere verkeersremmende maatregelen zouden komen. ‘Men moet zich daar evenwel niet te veel van voorstellen’, vertelde schepen van Openbare Werken Walter Craps (CD&V) in een onbewaakt moment. En inderdaad, van de twee nieuwe verkeersremmers is nu al duidelijk dat ze ondoeltreffend zijn. Met wat mikwerk kunnen auto’s elkaar kruisen, wat niet echt de bedoeling is. Gelukkig zorgt het bochtige traject ervoor dat de snelheden niet te hoog oplopen en dat inhalen quasi onmogelijk is. Het is wel duidelijk dat de juiste oplossing lag in het halveren van de bestaande versmallingen.

Verkeersraad 

Maar waarom verdwenen die andere versmallingen richting Sint-Agatha-Rode? Dorps- noch Verkeersraad vroegen of adviseerden dit. Er is evenmin een gemeenteraadsbeslissing. Volgens schepen Walter Craps (CD&V) was dit op vraag van een handvol inwoners. Reden? Men kon niet vlot de oprit verlaten. Een individueel belang primeert dus blijkbaar op het algemeen belang van veiligheid. Wat op de laatste Verkeersraad in het verkeerde keelgat is geschoten. ‘Er zijn dus burgers die de macht hebben om verkeersmaatregelen ongedaan te maken’, was de pijnlijke opmerking. Schepen Craps zweeg in alle talen.

De gevolgen? Die zijn desastreus: de snelheidslimiet van 50 km/u wordt nauwelijks nog gerespecteerd én er is opnieuw ruimte om in te halen. Het stuk Leuvensebaan van Ottenburg-centrum richting Sint-Agatha-Rode is bijna kaarsrecht. Daardoor is dankzij het schepencollege, bevolkt door liberalen en christendemocraten, dat deel van de Leuvensebaan tot een onaanvaardbare autosnelweg herschapen.

Op drie uren tijd werden zomaar eventjes 173 voertuigen geflitst

De hallucinante cijfers van recent gehouden snelheidscontroles op dat traject bewijzen dit overduidelijk. Op 29 en 30 september waren er bemande snelheidscontroles voor beide richtingen. Bij de eerste controle op de vooravond stelde de politie op één uur tijd 96 snelheidsovertredingen vast. De dag nadien gebeurde de controle ’s ochtends. Op twee uren tijd werden 77 voertuigen voor overdreven snelheid geverbaliseerd. Telkens was de hoogst genoteerde effectieve snelheid in een zone-50 maar liefst 83 km/u. Op de teller is dit dus tussen 85 en 90 km/u. Op drie uren tijd werden zomaar eventjes 173 voertuigen geflitst.

Merkwaardig genoeg zijn deze cijfers voor burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open vld) geen afdoende bewijs dat het schepencollege de verkeerde beslissing heeft genomen. ‘We zullen meer controles houden’, was zijn laconieke antwoord op de laatste gemeenteraad. ‘In de hoop om zo de snelheid onder controle te houden.’ Dit is uiteraard onzin, want alleen permanente controle leidt tot een fundamenteel gewijzigd verkeersgedrag. Occasionele controles zorgen alleen voor tijdelijk opstoten van voorzichtiger rijgedrag. Dat lost het grote snelheidsprobleem fundamenteel dus niet op en leidt dus niet tot een veilige situatie in een bebouwde kom.

Nog maar 2.508 voertuigen op snelheid gecontroleerd

Bovendien merkte Groen fractieleider Ugo Magnus op dat de teller van het aantal snelheidscontroles in 2013 in Huldenberg nog op 21.192 voertuigen stond. Tot oktober werden dit jaar nog maar 2.508 voertuigen op snelheid gecontroleerd. En zowel in de gemeenteraad als in de politieraad werd er dit jaar op gewezen dat het aantal controles niet substantieel kan stijgen door onderbezetting. De laconieke opmerking van de liberale burgemeester lijkt dus zelfs een leugen te zijn, met alle gevolgen van dien.

Johan De Donder OCMW raadslid Groen Huldenberg

Tags: 

Datum agenda: 

dinsdag, november 8, 2016