Groen is blij met straatnaam Lily Boeykens in Huldenberg

In 2009 steunde de gemeenteraad het voorstel van de Groen fractie om om als postuum eerbetoon een straat te noemen naar Lily Boeykens.

Lily Boeykens was een straffe madam, die ontzettend veel betekende voor de emancipatiestrijd van de vrouw.” Aldus Violeta Vitélis, gemeenteraadslid van Groen Huldenberg. Ze woonde meer dan 40 jaar in Huldenberg, ze overleed in 2005. Wij vinden het dan ook niet meer als normaal dat ze vereeuwigd wordt met een straatnaam. Lily Boeykens was een pionier in de strijd voor vrouwenrechten en emancipatie, op nationaal én internationaal niveau. Van 1972 tot 1992 was zij de eerste voorzitster van de Nationale Vrouwenraad en in 1988 werd ze voorzitster van de Internationale Vrouwenraad.

Ik ben zeer verheugd dat er een straat naar mijn moeder wordt vernoemd in het dorp waar ze veertig jaar gewoond heeft en waar ze haar kantoor had om van daaruit de wereld te veranderen voor alle vrouwen ter wereld” vertelt haar dochter Kerstin Huygelen.

Door deze straat in te huldigen, blijft Lily Boeykens voor eeuwig leven in Huldenberg, ik dank de gemeente en in het bijzonder Ugo Magnus, ook in naam van mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.”besluit dochter Kerstin Huygelen.

De Lily Boeykensstraat ligt in de nieuwe verkaveling aan de Priesterdelle in Huldenberg.