Mobiliteit en verkeersveiligheid

Onze steden en dorpskernen moeten opnieuw leefbaar worden. Groen doet dat door de centra autoluw of autovrij te maken. Op alle lokale wegen past het doorgaand verkeer zich aan het leven op straat aan en niet omgekeerd: woonerf of zone 30 in woonwijken, 50 km per uur in de bebouwde kommen en 70 km per uur op drukke gewestwegen.

We brengen het STOP-principe in de praktijk: eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en pas op de laatste plaats de personenwagen. Groen wil overal kwaliteitsvolle infrastructuur voor voetgangers en fietsers: een veilig fietsnetwerk, loopzones zonder gevaren, trage wegen die opnieuw gebruikt kunnen worden, … We investeren in meer en beter openbaar vervoer en leggen de nadruk op stiptheid, een hogere frequentie en meer reiscomfort. We zetten ook in op multimodaliteit (bijv. de combinatie fiets-trein) en nieuwe vormen van collectief vervoer, zoals deelfietsen of autodelen.

Als we wonen dichter bij werken, schoollopen en uitgaan brengen, verminderen we het aantal verplaatsingskilometers en moedigen we duurzame vervoersmodi aan. Wie kiest voor lokale economie met kortere afstanden tussen producent en consument, spaart heel wat (vracht)verplaatsingen uit.

We steunen gezinnen en bedrijven die resoluut kiezen voor minder autorijden en voor minder vervuilende voertuigen. We schaffen de verkeersbelasting af en met een slimme kilometerheffing kiezen we voor een veel eerlijker systeem: wie meer autorijdt, betaalt meer. De Europese uitstootnormen voor nieuwe voertuigen moeten veel strenger worden en er is nood aan strenge veiligheidsnormen voor voetgangers en fietsers.  

Het verkeerssysteem moet ermee rekening houden dat mensen fouten maken. We koppelen veilige wegen en veilige voertuigen aan een efficiënt toezicht met een hogere pakkans en sneller geïnde boetes. Op die manier geeft Groen absolute prioriteit aan de bescherming van actieve weggebruikers. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel.

 

Actueel

Het is een open deur intrappen. In Huldenberg moet er dringend een beleid inzake
verkeersveiligheid komen. Met lede ogen zien de bewoners toe hoe er in buurgemeenten
inspanningen worden gedaan om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen en om voetgangers en
fietsers meer veiligheid te bieden. In Ottenburg is net het omgekeerde aan de gang. Alle
wegversmallingen op...

Groot was de verontwaardiging toen in juli twee van de drie versmallingen op de Leuvensbaan tussen Sint-Agatha-Rode en het centrum van Ottenburg werden verwijderd.

Die dateren al van 1998, net als de versmallingen tussen Ottenburg-centrum en Waver. Bij de heraanleg van de almaar drukker wordende verbindingsweg van Sint-Agatha-...

Omwille van de geplande nieuwbouw van de school De Letterboom in Sint-Agatha-Rode heeft het gemeentebestuur van Huldenberg beslist om vanaf dit schooljaar de school voor twee jaar onder te brengen op het Keyhof in de Stroobantsstraat. Als alles goed verloopt, starten de kinderen en de leerkrachten daar op 1 september.

Groen vraagt meer ingrijpende maatregelen om de...

Pagina's