Klimaat en energie

Samen met 56 andere gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant heeft Huldenberg het Europese Burgemeesterconvenant ondertekend. Zo wil Huldenberg mee streven naar een klimaatneutrale en meer duurzame wereld.

Groen Huldenberg bewaakt mee deze ambities in de gemeente- en OCMW-raad.

Wil je als inwoner, vereniging, organisatie of bedrijf op de hoogte blijven van alle initiatieven op gemeentelijk en provinciaal vlak dan bezoek je best volgende pagina’s. Je vindt er info over aanpak, evenementen, subsidies, stand van zaken en meer.

Het OCMW van Huldenberg ondersteunt clienten met energiescans en andere maatregelen.

Meer weten over duurzaam en energiezuinig bouwen of verbouwen, samenaankopen of infosessies?
Bezoek dan zeker de infosite van het Steunpunt Duurzaam Bouwen.

 

 

Actueel

Met het ondertekenen van het burgemeesterconvenant op 25 juni 2014 heeft de gemeente Huldenberg onder impuls van Luc Robijns, voormalig gedeputeerde voor Groen, een prioriteit gemaakt van het klimaatbeleid. Het gemeentebestuur neemt binnen de grenzen van zijn bevoegdheden en mogelijkheden de verantwoordelijkheid op om bij te dragen in het tegengaan van de klimaatverandering. Huldenberg...