Actueel

Het is een open deur intrappen. In Huldenberg moet er dringend een beleid inzake
verkeersveiligheid komen. Met lede ogen zien de bewoners toe hoe er in buurgemeenten
inspanningen worden gedaan om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen en om voetgangers en
fietsers meer veiligheid te bieden. In Ottenburg is net het omgekeerde aan de gang. Alle
wegversmallingen op...

Groot was de verontwaardiging toen in juli twee van de drie versmallingen op de Leuvensbaan tussen Sint-Agatha-Rode en het centrum van Ottenburg werden verwijderd.

Die dateren al van 1998, net als de versmallingen tussen Ottenburg-centrum en Waver. Bij de heraanleg van de almaar drukker wordende verbindingsweg van Sint-Agatha-...

In 2009 steunde de gemeenteraad het voorstel van de Groen fractie om om als postuum eerbetoon een straat te noemen naar Lily Boeykens.

Lily Boeykens...

Tijdens de gemeenteraad van 24 maart 2016 heeft Groen fractieleider Magnus gevraagd naar een stand van zaken rond de N253. De burgemeester heeft een update beloofd in de volgende editie van de gemeentelijke infogids. Groen dringt aan op een meer regelmatige informatiedoorstroming mbt dit dossier. Honderden omwonenden en nog meer weggebruikers zijn betrokken.
Groen vraagt meer...

lees nu al onze herfsteditie 2015

- Huldenberg vraagt burgers klimaatideeën

- Noord-zuidbeleid in onze gemeente: af en toe geblaat, weinig wol

- Gemeentegronden zijn onterecht jachtterrein

...

Wat hebben de paus, Obama en Radiohead gemeen? Wordt klimaatverandering het einde van de wereld of is er hoop? Hoe heet mag het worden voor alle leven op aarde begint te zweten? Wie maakt de grootste gaten in de ozonlaag: de varkens, de vliegtuigen of de bedrijven? Wat vertellen de laatste cijfers en hoe goed (of slecht) scoort België? Kunnen we als samenleving zelf de handen uit de mouwen...

Omwille van de geplande nieuwbouw van de school De Letterboom in Sint-Agatha-Rode heeft het gemeentebestuur van Huldenberg beslist om vanaf dit schooljaar de school voor twee jaar onder te brengen op het Keyhof in de Stroobantsstraat. Als alles goed verloopt, starten de kinderen en de leerkrachten daar op 1 september.

Groen vraagt meer ingrijpende maatregelen om de...

Geachte burgemeester,
Beste Danny,
Beste raadsleden,
 
Betreft de organisatie van het Meivuur in onze gemeente.

We hebben net de gemeentelijke website geraadpleegd en lezen er dat het gemeentehuis gesloten is op donderdagavond 30 april omwille van het Meivuur. Dat is duidelijk gecommuniceerd.

Maar waar kunnen de bewoners informatie...

De papierenversie van onze Groenkrant gemist? geen probleem je kan hem hier digitaal lezen! Met onderandere onze visie op het mobiliteitsplan van Huldenberg. Veel leesplezier!

Vrijdag 8 mei 2015 komt Afrika naar Huldenberg. 'Ekimanyelo' en 'Studiebeurzen en ondernemen/ Malawi' brengen namelijk het Afrika Filmfestival tot in 't Pakhuis (E. Gillisstraat 7).

Die avond (om 19.30u.) zal de film 'Examen d'Etat' vertoond worden.'Documentaire ('film réel') van Dieudo Hamadi, DR Congo/Frankrijk, 2014. Een groep middelbare scholieren in Kisangani (DR Congo) bereidt...

Pagina's